Aktualności
Bieżące informacje o naszej działalności.
Program naukowy
Dowiedz się więcej o naszym kole.

1. Istota pracy, zjawiska w obszarze pracy, ewolucja funkcji personalnej

2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi, modelowe podejścia

3. Istota i pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, organizacja ZZL

4. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania ZZL

5. Analiza pracy i planowanie zatrudnienia

6. Pozyskiwanie pracowników – rekrutacja, selekcja, adaptacja

7. Uwarunkowania odejścia pracowników

8. Ocenianie pracowników

9. Motywowanie pracowników (finansowe                        i pozafinansowe)

10. Istota rozwoju pracowników

11. Proces szkolenia pracowników

12. Kształtowanie karier w organizacji

13. Współczesne modele ZZL

14. Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji

15. Funkcjonowanie ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach, administracji publicznej i innych

16. Satysfakcja pracowników

17. Komunikowanie w organizacji

18. Patologie i konflikty w organizacji

19. Wybrane aspekty psychologii ekonomicznej

20. Nowoczesne modele zarządzania: zarządzanie godnościowe, zarządzanie wartością

21. Anomia i etos pracowniczy

22. Zachowania organizacyjne

23. Współczesne podejście do przywództwa

24. Podejście gry organizacyjnej

25. Głaskologia jako systematyczne motywowanie

26. Coaching i mentoring jako pomoc pracownikom

Zarząd koła

 Prezes: Karolina Sierocińska


 I W-ce Prezes: Iwona Rzemek


 II W-ce Prezes:  Anna Dobrogosz


Sekretarz: - Izabella Michalska

Opiekun Naukowy Koła

dr Barbara Sypniewska

 

 

 


Galeria
Załączniki
Do pobrania
Dokumenty
Ilość: 1
PDFy
Ilość: 1
Spakowane
Ilość: 0
Inne
Ilość: 0